Cortinin úspěšný podzim

Od září do listopadu jsme s Cortinou úspěšně složily zkoušky Spr1, ZM a ZVV1.

Počasí nám mnohdy nepřálo, ale přesto jsme se s tím úspěšně vypořádaly